Gisteren belandde ik in een gesprek waar ik nog steeds over na moet denken. Met een vriend besprak ik de plannen van het Rijk om meer te investeren in het NS-station op Schiphol. We hadden gelezen dat er 200 tot 600 miljoen euro wordt uitgetrokken door de Staat, de Gemeente Amsterdam en de NS om het station beter toegankelijk te maken voor de toekomstige reizigers. Mijn gedachtes over dit thema hingen ergens tussen ‘dat levert banen op’ en ‘is Schiphol niet al groot genoeg’. Maar mijn gesprekspartner bekeek het van een andere kant. Hij zei: ‘groei is goed’. ´Groei is altijd goed´. Hij zei dat wanneer Schiphol groeit, Amsterdam ook zal groeien en dat dit niet alleen banen oplevert maar dat het ook goed is voor de sfeer. Maar wat is er nou goed aan als Amsterdam steeds drukker wordt, vroeg ik me af. Is er dan nog wel ruimte voor de bewoner van de stad. Je hoort veel verhalen over Venetië waar ze beter een muur om heen zouden kunnen zetten om er dan entreegeld voor te vragen. Mijn vriend zei daarop dat je het niet op die manier moet bekijken. Groei is niet enkel groter worden, maar het is vooral meer stedelijk gebied betrekken bij de stad. Zodat Amsterdam niet drukker wordt, maar de stad wel groter. We moeten niet meer denken dat Amsterdam enkel Amsterdam is. Maar Amsterdam is ook Zaandam, Haarlem en Almere. Als je toch binnen een half uur vanuit Almere in het hart van de stad Amsterdam kan komen, dan kan je toch ook in Almere een hotel boeken? Hij was niet overtuigd van mijn bezwaar dat mensen graag zo dicht mogelijk bij het centrum van een stad willen verblijven, want, zei hij: in New York of Londen is het helemaal niet gek om een half uur te reizen. Hij zei dat niet alleen forenzen, maar ook toeristen afstanden afleggen om alles te kunnen zien. En daarbij moet natuurlijk gegeten en gedronken worden, dus ook op die afgelegen plekken ontstaat werkgelegenheid.
Daarop doordenkend stuitte ik op de volgende overwegingen. Moeten we de stad dan niet meer gaan zien als een gebied met zoiets als grenzen, maar als een groot gebied waarbij de mogelijkheden van een stadse omgeving aanwezig zijn? Ik vind dat wel een interessante gedachte. Veel forenzen doen niet anders dan reizen van en naar de stad, dus waarom zouden toeristen dat ook niet kunnen doen? Het is misschien wel een goed idee om meer hotels in Almere te bouwen, zodat de Amsterdamse binnenstad ook nog betaalbaar blijft voor de bewoners. Stel je eens voor dat we in een stad leven die zo groot is als de Randstad. Eigenlijk doen we dit natuurlijk al, maar als we dit gebied ook als stad zien kan het niet anders dan dat er betere verbindingen komen. Schiphol met één verbinding naar Amsterdam stelt niets voor. Maar Schiphol als een middelpunt van een openbaar vervoersnetwerk is interessant. En dan reizen we dus allemaal naar Almere. Wij, de stadsbewoners, maar zij ook, de toeristen. Zij reizen ook.
En wellicht is er dan, wanneer de toeristen zich verspreiden, ook voldoende ruimte in de stad om elkaar als stadsbewoners te ontmoeten. Misschien komen we elkaar dan niet meer tegen bij de groenteboer omdat die verdwenen is, maar dan toch wel op plekken die bedoeld of onbedoeld voor ontmoeting gemaakt zijn. Een voorbeeld hiervan is de Openbare Bibliotheek in Amsterdam die niet meer alleen boeken uitleent, maar vooral een plek wil zijn waar mensen elkaar ontmoeten. Maar het gebeurt ook op stations rond de piano en in verpleeghuizen waar jongeren en ouderen samen koken. Zo groeit de stad, maar behoudt het voor de bewoner de menselijke maat.