Gisteren stond ik met mijn fiets voor het stoplicht. Als enige. Elke Amsterdammer weet hoe het werkt en fietst door rood. Hier kijken de meeste andere weggebruikers niet eens van op. De stad is altijd in beweging en daar maken we gebruik van. We bewegen mee in de stroom.
Om een visie op de toekomst van de stad te kunnen geven is het voor mij belangrijk om niet alleen te kijken naar de knelpunten maar ook naar de plekken waar het goed gaat in de stad. Het museumplein is voor mij zo’n plek. De omliggende musea hebben hun gezicht naar het plein gekeerd, waardoor de lege plek die het Museumplein was een betekenis heeft gekregen. In de zomer wordt er volop gevoetbald, geskateboard en gebruiken studenten het als plek voor hun vrije middag. Het plein heeft een smoel gekregen en is een mooie plek in de stad geworden. Maar waar begint dat proces? Wie bedenkt dat het goed is om het plein niet de rug toe te keren maar het juist te omarmen. Dat vind ik interessant. De verschillende musea denderen niet door in hun eigen tempo, maar staan even stil bij de plek en bedenken dat er samen meer van kan worden gemaakt. Bedrijven en instanties kijken steeds meer naar hun impact op de omgeving. In een dichtbevolkt gebied als Amsterdam is het voor bedrijven belangrijker geworden om buurtbewoners en andere ondernemers te betrekken bij de ideeën die komen. De Grote Beweging is hierin een matchmaker. We verbinden de ondernemer aan zijn omgeving door met een kunstenaarsoog de visie van deze ondernemer te bekijken. We verbeelden de visie van de ondernemer. Als theatermaker is een van de doelen een zo’n groot en divers mogelijk publiek naar je voorstelling te trekken. Hierbij staat de inhoud voorop. Wat veroorzaakt de voorstelling bij het publiek? Hoe gaan de toeschouwers naar huis? Voor bedrijven in de stad is de zoektocht naar het publiek begonnen. Hoe kan de toeschouwer worden betrokken bij de ideeën over bijvoorbeeld duurzaamheid. Hoe dragen we met z’n allen bij aan een circulaire economie?
Deze vragen worden meer en meer onderdeel van het denken van ondernemers in de stad. We willen de stad leefbaar houden en tegelijkertijd profiteren van de welvaart die het ons biedt. Maar soms is het goed om even stil te staan. Koers bepalen en weer doorfietsen. Verder in de stroom van de stad.

Fotografie: Mateja Safhalter